Tjaden Advies

Home

Welkom op onze website!

Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica BV is al meer dan 40 jaar actief als adviseur op het gebied van geotechniek en geohydrologie. Onze projecten van kleinschalig (zoals de aanleg van een kelder bij een woning) tot grootschalig (zoals de aanleg van een grote tweelaagse ondergrondse parkeergarage). Bij al deze projecten leveren wij adviezen op het gebied van funderingstechniek, grondkeringen (zoals damwanden) en bemaling. Ook voeren wij het geotechnisch bodemonderzoek uit (sonderingen, grondboringen, peilbuizen, lab onderzoek, enzovoort).

Sinds eind december 2011 zijn wij onderdeel geworden van Theo van Velzen Holding, gevestigd op het bedrijventerrein Boekelermeer te Alkmaar en sinds 1 januari 2021 zijn wij samengegaan met Henk van Tongeren. Waardoor er nog eens 78 collega's bijkomen.

U kunt Tjaden Grondmechanica inschakelen voor de volgende werkzaamheden:

  • Sonderingen
  • Grondmechanica
  • Geohydrologie
  • Geotechniek