Tjaden Advies

Nieuws

De Rijp

Goed van start met de Tjaden omgevingsscan

gepuliceerd op 04 september 2018

Welke bodemopbouw en grondwaterstand kunt u verwachten? Is de bodem misschien verontreinigd? Welk type fundering of grondkering is toepasbaar? Of heeft er in het verleden misschien een watergang op uw projectlocatie gelegen? Zomaar een aantal vragen die spelen in de beginfase van uw (bouw)project.

Steeds meer geografische informatie en bodemgegevens komen beschikbaar als open data. Dergelijke gegevens zijn veelal met GIS-software te raadplegen vanuit online bronnen. Door Tjaden adviesbureau is met QGIS een omgevingsscan opgezet waarin een grote hoeveelheid lokale en online gegevens zijn verzameld van onder andere; 

  • topografische kaarten vanaf 1815 tot heden;
  • grondonderzoek (Tjaden Archief en BRO);
  • maaiveldhoogte (AHN);
  • geohydrologische situatie;
  • waterkeringen;
  • kwetsbare gebieden;
  • bodemverontreinigingen.

Met deze gegevens kunnen wij de mogelijkheden en risico’s voor uw (bouw)project overzichtelijk in kaart brengen.

CO2- Prestatieladder niveau 3

gepuliceerd op 08 maart 2018

Nieuwsbrief februari 2018

In week 7 heeft de eerste tussentijdse audit inzake onze CO2-Prestatieladder plaatsgevonden. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van deze audit is gebleken dat wij nog geen succes hebben kunnen boeken in onze reductiedoelstelling. Dit is veroorzaakt door groei van het aanbod aan werk. Inmiddels hebben wij met het CO2-Team een aantal plannen geformuleerd en met onze medewerkers opgenomen waarmee wij het komende jaar aan de slag gaan om tot CO2 reductie te komen.

Via de website zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten en vorderingen hierin.

Januari 2017

Vol trots kunnen wij zeggen dat wij het certificaat hebben behaald!


11 november 2016

CO2 participatie

Tijdens ons team overleg van 2 november hebben wij gesproken over participatie. Om het energieverbruik niet alleen binnen onze organisaties, maar ook binnen onze branche te verminderen, werken wij aan verschillen initiatieven.

Op dit moment wordt gewerkt aan een participatie met branchegenoot Henk van Tongeren Grondwatertechniek. Door deze samenwerking proberen wij nog meer CO2-reductie te creëren op het gebied van milieuvriendelijk werken.

7 oktober 2016

5 oktober jongstleden hebben wij de voortgang van onze certificering met ons team besproken. Tijdens het overleg deelde Theo ons mee, dat er een tweetal nieuwe dieselpompen zijn aangekocht. Deze dieselpompen zijn beide voorzien van het ECOMIZER-PRO pomp besturingstechnologie. Deze pompsets leiden tot een aanzienlijke uitstoot vermindering en brandstof besparing, kan oplopen tot 55% in vergelijking tot gelijkwaardig materieel zonder deze besturingstechniek. Wil u hier meer over weten, klik dan op onderstaande link.

http://theovanvelzen.nl/nieuws/tweetal-nieuwe-dieselpompen-aangekocht-voorzien-van-het-ecomizer-pro-...

20 juli 2016

De voortgang voor de certificering verloopt prima. Wij zijn al ver in het schrijven van de benodigde bestanden en verslagen.

Zoals je op de website kunt zien heeft het zelfs een eigen pagina op de site gekregen. Op deze pagina kunt u uitgebreid lezen hoe belangrijk wij deze certificering vinden voor onze samenleving.

21 maart 2016

Inmiddels kunnen wij u vertellen dat de inventarisaties van diverse onderdelen zijn gemaakt. Tijdens ons tweede overleg half maart, hebben we gekeken naar welke stappen er gemaakt dienen te worden. Concrete afspraken zijn gemaakt over het maken van de footprint, het communicatieplan en het energiemanagementplan. Daarnaast is het belangrijk dat we ons gaan oriënteren en verdiepen naar mogelijke participaties.

15 januari 2016

Het wordt voor onze opdrachtgevers steeds belangrijker dat wij kunnen aantonen dat wij op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Ons nieuwe bedrijfspand is 2,5 jaar gelden op een zeer duurzame manier gebouwd. Wij hechten waarde aan een milieuvriendelijke leefomgeving. Daarom willen wij de uitstoot/verbruik van CO2 ten gevolge van onze diensten/werkzaamheden in kaart brengen en ons bedrijf hiervoor te certificeren, de CO2-Prestatieladder niveau 3. Inmiddels zijn de voorbereidingen tot implementatie gestart. Via de website houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Sondeerwagen

Tjaden Track-Truck zondag 12 oktober in RTL7 Transportwereld

gepuliceerd op 02 april 2015
Op zondag 12 oktober aanstaande om 17.00 uur wordt onze nieuwe Track-Truck van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica (onderdeel van Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van Velzen BV) gepresenteerd in het programma Transportwereld op RTL7. Deze opnames zijn op initiatief van Volvo Trucks en in samenwerking met de dealer Van der Linden van Sprankhuizen Autogroep enA.P. van den Berg tot stand gekomen.

Bijzonder aan deze Track-Truck is de integratie in het nieuwe model Volvo Truck, FMX, met de milieuvriendelijkere Euro 6 motor en de investering in een ergonomisch verantwoorde werkomgeving met onze Optocone en automatische buizenschroever. Deze voordelen worden samen met de kerneigenschap van de Track-Truck, de hoge manoeuvreerbaarheid, in beeld gebracht. Vooral kijken dus.

Mocht u de uitzending op 12 oktober gemist hebben, dan kunt u de herhaling zien op zaterdag 18 oktober om 17.00 uur of u bekijkt de uitzending online.
Wij wensen u alvast veel kijkplezier.
Tekening

Warmoestraat 15: Schroefinjectiepalen

gepuliceerd op 02 april 2015

In opdracht van Stadsherstel Amsterdam NV heeft Tjaden Adviesbureau BV grondonderzoek uitgevoerd ten behoeve van het funderingsherstel van het pand Warmoestraat 15, gelegen in de binnenstad van Amsterdam.

In eerste instantie is één sondering uitgevoerd met de sondeertruck (bandenwagen) voor het pand in de straat. Om te controleren of de draagkrachtige zandlaag in het achterste gedeelte van het pand op een vergelijkbare diepte aanwezig is, is tevens één sondering uitgevoerd met behulp van een demontabel sondeerapparaat.

Op basis van het grondonderzoek is door Tjaden Adviesbureau BV een funderingsadvies opgesteld. Aangezien bij het heien van palen teveel trillingen zouden ontstaan, is gekozen voor de toepassing van een trillingsvrij en grondverdringend paalsysteem; een schroefinjectiepaal. Een schroefinjectiepaal is een stalen buispaal, die omhuld is met verhard cementgrout. De buis kan gevuld zijn met cementgrout of beton. De paal is aan de punt voorzien van twee half-cirkelvormige schroefbladen en een injectie-opening.

Theo van Velzen & Arjen Verhoeven

Tjaden Advies overgenomen door Theo van Velzen Holding

gepuliceerd op 01 april 2015
Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica is overgenomen door Theo van Velzen Holding. We kunnen nu vanaf het vooronderzoek naar de bodemgesteldheid, onder Tjaden Advies, adviezen uitbrengen over de palen en de bemaling. Theo van Velzen BV zorgt  voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Klik hier voor het artikel uit de COBOUW
Klik hier voor het artikel uit de krant