Tjaden Advies

Tjaden Advies overgenomen door Theo van Velzen Holding

Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica is overgenomen door Theo van Velzen Holding. We kunnen nu vanaf het vooronderzoek naar de bodemgesteldheid, onder Tjaden Advies, adviezen uitbrengen over de palen en de bemaling. Theo van Velzen BV zorgt  voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Klik hier voor het artikel uit de COBOUW
Klik hier voor het artikel uit de krant